Vilkår for selgere

Qurius.no avdeling Yrkesbil 1

Vi tok det beste i fra franchise og kjede drift !

Dermed laget vi dette selvstyrte nettvare huset.

Vi har nå laget en felles plattform for våre partnere hvor de selv styrer sine produkter. Det er et enkelt grensesnitt for produkt og ordre administrasjon. og med en felles kasse løsning for våre kunder. Slik at en kunde kan bestille produkter fra flere selgere på samme ordre. Dette gjør det mulig for oss å samle alle partnere under markedsnavnet Yrkesbil1 og sammen dra nytte av felles markedsføring under dette navnet.

Noe av hensikten er på Yrkesbil1 å tilby et sted å markedsføre kampanje produkter men også spesial produkter som ellers kan være vanskelige å finne.

Våre partnere omtalt som selgere kan kjennetegnes med følgende:

 

Som selger på Qurius.no - Yrkesbil1 er det visse kostnader som påløper:

 

Betaling med PayPal (link)

Når du selger noe betaler du et gebyr på 2,80 kr + 3,4 % av salgsprisen.

 

Felles markedsføring + 3,6 %

Vårt markedsførings budsjett er satt til 3,6% av omsettning, og brukes primært på nett annonsering

 

Salgshonorar + 2%

Dette er avgiften vi beholder for å drifte nettsiden og tilhørende admininstrasjons kostander.

Totalt utgjør dette da 10% av din omsettning

 

Eksempel på selgers utbetaling:

Eks du har solgt en vare til kroner 2000 + frakt kroner 200 Kunde betaler kr 2200

Paypal utbetaler til oss 2200 - 3,4% - Kr 2,80 = 2122,40

Markedsføring 3,6% av 2200 = 79,20

Salgshonorar 2 % av kr 2200 = 44

Til utbetaling til selger kr 1999,20

 

Fredags oppgjør

Vi utbetaler til våre selgere hver fredag med Paypal ordre med status som levert.

 

Vareflyten

Du sender selv dine ordre rett til dine kunder  dette for å spare tid og ha kontroll på leveransen

Returer og Reklamasjoner

Siden varene går direkte er det også naturlig at returer og reklamasjoner behandles direkte mellom kjøper og selger