Snømeteret - med varsling ut å brøyte

Juni - det snør i New Zealand - dermed får vi testet snømeter før vinteren 23/24

Vi på 3dtracking har flere kunder som driver med vei vedlikehold, og dermed kom spørsmålet. Kan dere skaffe meg et snø meter? Dette må måle snø dybde og sende varsling om det endres med 7 cm i løpet av 4 timer. Må kunne plasseres i felt og leve sitt eget liv uten strøm over vinteren. Vi fant da frem til en løsning som virker og som kan brukes også på andre målebehov som tanker og siloer.

Snø er jo bare frossent vann, men det kommer i mange varianter våt og tung eller luftig og lett dermed er det å måle snøfall ikke helt enkelt.

Ultralyd måling klarer dette ved å utstyre måle hodet med en skjerm for å sentrere måle flaten. 

Kommunikasjon mellom sensor og  webløsningen kan gjøres med 2 forskjellige teknologier, Lora eller 4G/5G.  Mange kommuner har i dag egne Lora nett som brukes for å samle inn måledata fra vannmålere og  fukt og temperatur i bygninger.  En Lora basestasjon har ofte rekkevidde på 2 - 3 km og med mange sensorer er det kostnads effektivt da det ikke er noen sim kost kostnad. Dered vil vår snømeter være raskt å få på plass i dette nettverket.

 

4G / 5G versjonen som kommer høsten 23 vil inneholder også Gps slik at posisjoneringen er korrekt. Dermed er dette vår løsning for deg som ønsker en eller en hådfull for å dekke ditt behov.

Løsningen inkluderer et enkelt og grei web dashbord slik vårt demo romi Moss  er KLIKK HER 

Samt tilgang til historikk grafer mm.  Ønsker du å se løsningen på et web møte er det bare å ta kontakt.

Dashbordet sender varslinger pr E post eller SMS som trigges av endringer i målingen over tid eks 7 cm på 4 timer.

Produsenten har nå en test pilot på New Zealand av den nye versjonen.  Vi ser frem til å se resultatene. 

Tilbake til bloggen