Samling: Cargotracking

Cargotracking for å dokumentere varmegods ikke har fryst eller frossenvarer ikke har tint. 

Du får en egen pålogging til ditt webpanel som viser status og logger.