Samling: LoRa Sensorer

Ordet LoRa står for Long Range. LoRa er navnet på radioteknologien, og LoRaWAN er navnet på protokollen. Altså er LoRa og LoraWAN det samme
Det er en teknologi for trådløs overføring av data over lange avstander med lavt energiforbruk. i lisensfrie bånd. I Europa brukes 868 MHz-båndet.

Sensornoder samt gateways som samler inn data og som igjen snakker med en server utgjør en Lora løsning.
Toveis kommunikasjon krypteres med AES 128-biters kryptering.
Det kan ikke leses data direkte fra noder eller gateways, siden de leveres kryptert til en server.
LoRaWAN brukes i løsninger smarte byer, smarte industrier og smarte gårder.